بخش ثبت شکایات و پشتیبانی

به منظور تکریم مشتری و سهولت رسیدگی به شکایات کاربران، بخش شکایات و پیگیری در نظر گرفته شده است. از طریق این صفحه می‌توانید شکایات خود را ثبت کنید و یا اگر شکایتی از پیش مطرح کرده‌اید آن را پیگیری کنید.

پیگیری شکایت

ثبت شکایت جدید
آواتار موبایل
منوی اصلی x