آموزش ثبت نام در سپهر تعامل

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام اشخاص حقیقی

 • ورود نام و نام خانوادگی صاحب جواز کسب
 • ورود کد ملی صاحب جواز کسب
 • ورود کد سامانه افق (سامانه استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت)
 • ورود شماره کارت بانکی به نام صاحب جواز کسب
 • ورود ایمیل صحیح
 • ورود تلفن ثابت متعلق به فروشگاه
 • ورود استان و شهرستان
 • ورود کد پستی مربوط به فروشگاه
 • ورود آدرس دقیق فروشگاه
 • ورود شماره تلفن همراه به نام صاحب جواز کسب
 • تعریف رمز عبور امن و تکرار ورود آن

تصویر مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اشخاص حقیقی

 • تصویر کارت ملی صاحب جواز کسب
 • اسکن جواز کسب
 • اسکن سایر مدارک در صورت نیاز (وکالت نامه، اجاره نامه و …)

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام اشخاص حقوقی

 • ورود نام شرکت
 • ورود شناسه ملی شرکت
 • ورود کد اقتصادی (مربوط به سازمان امور مالیاتی)
 • ورود کد ملی مدیرعامل شرکت
 • ورود کد سامانه افق (سامانه استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت)
 • ورود شماره کارت بانکی به نام شرکت
 • ورود ایمیل شرکت
 • ورود تلفن ثابت شرکت
 • ورود استان و شهرستان
 • ورود کد پستی شرکت
 • ورود آدرس دقیق شرکت
 • ورود شماره تلفن همراه مدیرعامل شرکت
 • ورود رمز عبور صحیح و تکرار آن

تصویر مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اشخاص حقوقی

 • تصویر کارت ملی مدیر عامل شرکت
 • تصویر روزنامه رسمی (مربوط به تأسیس و تغییرات شرکت)
 • تصویر اساسنامه شرکت
 • تصویر سایر مدارک (وکالت نامه، نامه اتحادیه و …)
آواتار موبایل
Main Menu x

ضمن تبریک سال نو خدمت مشتریان گرانقدر، به اطلاع می‌رساند شروع روز کاری شرکت سپهر تعامل، روز دوشنبه 6 فروردین 1403 می‌باشد.